• Další odklad ručení za nezaplacenou DPH

  od Barbora Spáčilová | 12. září 2013

  Seznamem nespolehlivých plátců jsme se na našem blogu zabývali v článku ze dne 29. 5. 2013. Ručení za nezaplacenou DPH v případě dodavatelů, jimž platíme v hotovosti či bezhotovostně na jiný účet, než je uveden ve veřejně přístupném registru správce daně, mělo naplno vypuknout 1.10.2013. K 10. 9. 2013 ovšem  vydalo GFŘ další informaci posouvající zahájení tohoto postupu až na 1.1.2014. Důvodem posunu je […]

 • Zavedení nového typu výkazu v oblasti DPH na Slovensku – Kontrolní výkaz

  od Barbora Spáčilová | 3. září 2013

  Nařízení, které má za cíl předcházet daňovým podvodům v oblasti DPH, by mělo na Slovensku vzejít v platnosti 1. ledna 2014. Společnosti budou povinny spolu s daňovým přiznáním DPH podávat ještě tzv. Kontrolní výkaz. Jaké dopady bude novela mít pro podniky na Slovensku, ale i v České republice? Již nyní je čas zkontrolovat, jestli je Váš podnik technicky připraven se novele přizpůsobit. […]

 • Daňové změny 2014?

  od Barbora Spáčilová | 29. srpna 2013

  Poslanecká sněmovna ještě před svým rozpuštěním stihla poslat do Senátu dva zásadní návrhy novel zákonů upravující daňové předpisy – konkrétně se jedná o sněmovní tisky 1003 a 1004 – v reakci na změny soukromého práva.   Parlament České republiky schválil v průběhu roku 2012 komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace se skládá z několika zákonů, které […]

 • Odvod DPH z inventarizačních rozdílů a jeho případná daňová uznatelnost

  od Barbora Spáčilová | 6. srpna 2013

  Odpověď na otázku, zda dodaňovat daní na výstupu  inventarizační rozdíly, se mezi odbornou veřejností velmi různí. V současné době již však existuje natolik bohatá judikatura, že lze dovodit poměrně jednoznačné závěry, a to i přes to, že se různí i judikatura samotná. Související legislativní ustanovení: Zákon 561/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) definuje v § 30, odst.(6) inventarizační rozdíl jako rozdíl mezi […]

 • Nerealizované kurzové rozdíly – pochybnosti zůstávají

  od Barbora Spáčilová | 18. července 2013

  Letošní účetní uzávěrka s sebou přinesla pro podnikatele novou daňovou výzvu. Ani po argumentačních přestřelkách mezi Nejvyšším správním soudem a Generálním finančním ředitelstvím totiž nadále není jasné daňové postavení nerealizovaných kurzových rozdílů. Ty se týkají každého, kdo si v minulých zdaňovacích obdobích vypůjčil v cizí měně a díky změnám v kurzu se mu dluh v nominální hodnotě snížil či zvýšil. Je tedy otázkou, zda […]