V souvislosti s tvorbou dohadných položek na roční bonusy zaměstnanců v rámci účetní závěrky byl historicky postupováno tak, že tito zaměstnanci měli ve svých pracovních smlouvách zakotven nárok na konkrétní výpočet odměny ze zisku či z dalších finančních ukazatelů společnosti. Po sestavení účetní závěrky docházelo k formálnímu stvrzení odměn a jejich výplatě.